124PRO - Projekt Q

Rozsah: 0+4
Počet kreditů: 5
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: Q


zobrazit podrobnosti předmětu...