124P01C - Projekt 1

Rozsah: 0+3
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: C

Projekt 124PJ1C je multidisciplinární projekt s participací katedry K125 s cílem zvolit vhodnou koncepci profesí TZB do vašeho objektu. Podle typu zadaného objektu bude konzultant TZB ve spolupráci s vedoucím projektu specifikovat konkrétní zadání. Základním zadáním jsou prostorové požadavky pro vedení instalací TZB, specifikace prostorů pro systémy TZB a základní trasování rozvodů formou koordinačních půdorysů. Podmínky zápočtu z části TZB, termíny odevzdání a přesný rozsah prací stanoví konzultant části TZB.

Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

Doporučená literatura a podklady
Cvičící:  Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.

Podmínky zápočtu

  Vypracování úlohy dle uvedené specifikace a průběžné konzultace odvedené práce.

 • podrobný harmonogram semestru
 • během semestru se předpokládají minimálně 3 odborné konzultace k rozpracované části, úvodní konzultaci a závěrečné hodnocení pro vedoucí projektu
  • úvodní konzultace, seznámení se zadáním
  • koncepční řešení systémů TZB - forma konzultace a textové přípravy
  • blokové nebo objektové schéma systémů TZB, popř. textová příprava či jednoduché zákresy pro konzultaci
  • koordinační půdorysy rozvodů TZB v M1:50, M1:100
  • hodnocení části TZB  VÝKRESY - forma odevzdání