Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

assoc.prof. Kwok Wai Tham, Ph.D.
assoc.prof. Kwok Wai Tham, Ph.D.
Místnost:
Telefon:
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Poslední aktualizace: 10. 10. 2022