Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Lukáš Roubíček
Ing. Lukáš Roubíček
Místnost: As126
Telefon: 224 357 119
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
úterý 16:00 - 17:00  

Informace o výuce
Požadavky na cvičení a k zápočtu:

1. maximálně 3 absence za semestr

2. následující hodinu od zadání povinné konzultace úkolů

3. na cvičeních nebude přednášena teorie přednášek, bude dán návod na zpracování úloh, na hodinu chodit připraven a navštěvovat přednášky

4. odevzdávání úkolů do 2 týdnů od zadání (odevzdání po termínu neudělení zápočtu)

5. zápočty udělovány pouze v zápočtovém týdnu, ve zkouškovém období nebudou zápočty udělovány

6. každý úkol hodnocen znaménkem + , - , 0 ....k tomuto hodnocení bude přihlíženo u zkoušky

,včasně a kvalitně zpracován úkol, splněné konzultace ............ +

,odevzdání v čas, drobné nedodělky ....... 0

,špatně zpracované, nekonzultované zadání, pozdní odevdzání .... -

7. konzultovat v papírové podobě na formátech A3 event. A4

8. cvičení jsou povinná a je tudíž nepřípustné odcházet dříve

9. pracovat během hodiny, připravovat se na cvičení a tisknout podklady na cvičení předem

10. možnost nahrazení si cvičení a chodit na cvičení od 10h nebo od 14h po předchozí domluvě

Věda a výzkum
Energetické koncepce budov. Snižovaní provozních nákladů budov a zvyšování účinností systémů TZB. V současné době specializace na akumulačních zásobníky se změnou skupenství tepla, solární zásobníky a řešení celkových energetických koncepcí budov pro pasivní a nízkoenergetické objekty.
Poslední aktualizace: 06. 01. 2014