Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D.
Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D.
Místnost: A122
Telefon: 224 357 113
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
středa 13:00 - 14:00 PBZQ, SPB1 (lichý týden A122, sudý týden online přes MS Teams), 6.12. konzultace online
středa 14:00 - 15:30 DP (lichý týden v A122, sudý týden online přes MSTeams), 6.12. konzultace online

Přednášky: Informace o výuce

Pomůcky k předmětu PBZQ:
Přednášky PBZQ

Podmínky zápočtu PBZQ:
- na cvičení je možná pouze 1 absence (z části vyučované katedrou K125)
- jednotlivé úlohy odevzdávat do 14 dní od zadání úlohy


Projekční podklady:
Koncept zabezpeceni budov pozarni vodou
Řešení sprinklerových systémů
Značení vodičů a kabelů


Věda a výzkum

Téma disertační práce: Požárně bezpečnostní zařízení a inteligentní budovy
Poslední aktualizace: 06. 12. 2023