Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Filip Jordán
Ing. Filip Jordán
Místnost: external
Telefon:
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Věda a výzkum

Téma disertační práce: "Kvalita vnitřního prostředí a energetická náročnost obytných budov v horském subtropickém podnebí Číny"

Poslední aktualizace: 22. 10. 2021