Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Místnost: A-028
Telefon: 224 357 117
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
čtvrtek 16:00 - 17:00  

Přednášky: Informace o výuce
Přednášky: 125EIBB; 125EBU; 125PBZB; 125TZ02, 125PBZQ125TZP, 125TB2+TZBR Projekty: 125SPJ1; 125PIB2; 125PIB1; 125SPB2
Poslední aktualizace: 11. 10. 2023