Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Renata Kellnerová
Renata Kellnerová
Místnost: A227a
Telefon: 224 357 105
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Poslední aktualizace: 26. 06. 2013