Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
Místnost: A217
Telefon: 224 354 432
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Věda a výzkum
 • Návrh nové konstrukce stereoteploměru pro novelu vládního nařízení č. 178/2001
 • Nový způsob hodnocení kvality vnitřního vzduchu na základě fyziologie člověka
  Část 1. Návrh nových kriterií v decibelech
  Část 2. Limity pro použití v praxi
  Část 3. Aplikace:vytvoření komplexního systému hodnocení vnitřního prostředí v interiéru budov
  nové, navzájem korespondující optimální a přípustné hodnoty pro všechny složky prostředí
 • Nový způsob hodnocení hygrothermální složky prostředí na základě fyziologie člověka
 • Thermoregulační rozmezí člověka jako základ pro
  -hodnocení nerovnoměrnosti prostředí stereoteploměru (spolu s Doc. Karlem Kabelem)
  -stanovení optimálních teplot pro novelizaci vládního nařízení č. 178/2001 (spolu s Doc. Karlem Kabelem)
Poslední aktualizace: 12. 04. 2012