Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D.
Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D.
Místnost: As130
Telefon:
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Věda a výzkum

Téma disertační práce:
Vzdálené řízení a monitorování energetických systémů budov


Poslední aktualizace: 10. 06. 2019