Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Martin Stropnický
Ing. Martin Stropnický
Místnost: As126
Telefon: 224 357 119
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Informace o výuce

Čas i forma konzultací budou domluveny na prvním cvičení

Věda a výzkum

Ph.D. studium na katedře TZB: od 1.3.2020

Školitel: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Téma disertační práce: Využití dešťové vody v energetickém konceptu budov

Udělený grant: SGS23/009/OHK1/1T/11

Poslední aktualizace: 29. 06. 2023