Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Michael Harnik
Ing. Michael Harnik
Místnost:
Telefon: 737 802 380
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Poslední aktualizace: 15. 11. 2023