Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Kateřina Konečná
Ing. Kateřina Konečná
Místnost: As126
Telefon: 224 357 119
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Informace o výuce
Konzultace jsou možné po dohodě přes MS Teams nebo email.
Poslední aktualizace: 15. 11. 2023