Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Místnost: 1.LF UK
Telefon:
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Poslední aktualizace: 12. 09. 2012