Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

doc. Ing. Karel Papež, CSc.
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Místnost: A222
Telefon: 224 357 110
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Poslední aktualizace: 23. 01. 2022