Projekční podklady a pomůcky - Stanovení intenzity větrání

Intenzita větrání je jedním ze základních požadavků nejen pro návrh větrání obytných budov, resp. pro návrh průtoku přiváděného venkovního vzduchu, ale i pro hodnocení kvality vnitřního vzduchu stávajících budov. Výuková pomůcka se skládá z teoretické části, kde je student seznámen s danou problematikou, a z části praktické, kde si na reálně změřených hodnotách ověří své poznatky z části teoretické a z krátkého testu k zopakování, resp. utřídění získaných znalostí.

Teoretická část obsahuje stručné vysvětlení problematiky intenzity větrání a základních výpočetních postupů, včetně měřicích metod. Obsah je zaměřen tak, aby student pochopil základní principy a využití. Tato část je zpracována ve formě textového souboru formátu pdf a ve formě krátkého videa.

Praktická část obsahuje zadání příkladu, resp. reálně naměřená data, která slouží pro aplikaci znalostí získaných z části teoretické. Příklad popisuje situaci, se kterou se student může reálně setkat při hodnocení kvality vnitřního prostředí, resp. hodnocení intenzity větrání interiéru.

Pomůcku najdete zde.

Pomůcka vznikla za podpory projektu ČVUT RPMT 2018.