Projekční podklady a pomůcky - 3D model zařízení Výukové a demonstační laboratoře TZB

Vypracovaný 3D model znázorňuje všechna zařízení v jednotlivých dílčích okruzích laboratoře TZB (zdroj tepla, zdroj chladu, vzduchotechnickou jednotku, stratifikační zásobník, měřící kabinu pro experimenty a vyvažovací topenářskou linku), které jsou vymodelovány v prostoru, což umožňuje lepší orientaci v jednotlivých funkčních okruzích a jim příslušných armaturách. Materiál usnadní studentům orientaci v laboratoři jak při základních kurzech TZB, tak při možném pozdějším využití k měření, zpracovávaném v rámci bakalářských/diplomových/disertačních pracích.

Pomůcka vznikla za podpory projektu ČVUT RPMT 2018.

Pomůcku najdete zde.