Projekční podklady a pomůcky - Manuál pro práci ve Výukové a demostrační laboratoři TZB

Manuál laboratoře TZB představuje stručný návod pro práci v laboratoři. Uvádí popis jednotlivých částí a jejich obsluhu. Jedná se o zdroj tepla, zdroj chladu, vzduchotechnickou jednotku, stratifikační zásobník, měřící kabinu a vyvažovací linku. Jednotlivé prvky jsou doplněny o fotografie s grafickými popisy. V příloze dokumentu jsou uvedeny manuály pro práci s instalovanými regulátory pro tepelné čerpadlo, vzduchotechnickou jednotku a plochy kabiny. Součástí příloh je také provozní řád a požární směrnice.

Pomůcka vznikla za podpory projektu ČVUT RPMT 2018.

Pomůcku najdete zde.