Projekční podklady a pomůcky - Návod pro práci s fotoakustickým monitorem plynů

Tato výuková pomůcka je určena pro studenty doktorského studia případně diplomanty, kteří v rámci studia teorie vnitřního prostředí budou pod vedením vyučujícho využívat fotoakustický analyzátor plynů pro měření průběhu koncentace plynů SF6, CO2, CO a VOC. Návod ve formě prezentace popisuje krok za krokem práci se sestavou přístrojů od jejich podrobného popisu přes zapojení až k ovládání. Je zde shrnut návod na postup při měření škodlivin, exportu a zpracování dat. Nechybí bezpečnostní pokyny. Pomůcka je úvodním seznámením s přístrojem, umožňuje nabytí základních  nejdůležitějších informací pro zdárnou realizaci měření.

Pomůcka vznikla za podpory projektu ČVUT RPMT 2018.

Pomůcku najdete zde.