Projekční podklady a pomůcky - Fyzikální princip chování vlhkého vzduchu a přirozeného větrání

Výuková pomůcka zahrnuje dvě části: teoretickou, ve které je student seznámen s problematikou, a praktickou, kde si ověří své poznatky z teoretické části.

Teoretická část obsahuje vysvětlení fyzikálních principů chování vlhkého vzduchu, jeho změn a jednotlivých parametrů. Obsah je zaměřen tak, aby student byl schopen sám stanovit (výpočtem, graficky) vlastnosti vzduchu při různých stavech. Další část teoretické přípravy obsahuje popis přirozeného větrání, jeho princip a výpočet. Cílem teoretické části je připravit studenta na samostatný výpočet příkladů v druhé části.

Praktická část obsahuje příklad na aplikaci fyzikálních zákonů a jevů, které byli popsány v teoretické části. Příklad je volen s ohledem na skutečné problémy, se kterými se student reálně setkává při aplikaci přirozeného větrání. Praktická část zahrnuje interaktivní pomůcku, které pomůže studentovi lépe pochopit danou problematiku.

Výuková pomůcka vznikla v rámci projetu ČVUT RPMT 2018

Pomůcku najdete zde.