Projekční podklady a pomůcky - Základy CFD

Výuková pomůcka shrnuje základy CFD modelování (computational fluid dynamic), od základní teorie přes používané programy po modelovou ukázku. K prezentaci problematiky je využita interaktivní prezentace, která studenta naviguje skrze probírané téma. Obrázkové snímky shrnující látku ve stručných bodech jsou doplněny podrobným výkladem. Výuková pomůcka si dává za cíl seznámit studenta s problematikou v takové podrobnosti, aby se dokázal rozhodnout, zda je pro něj CFD vhodným nástrojem.

Prezentace je rozdělena na čtyři části:

  • První část uvádí studenta do toho, co je CFD modelování a kdy je vhodné k počítačové simulaci přistoupit. Uvádí základní výhody a úskalí této metody.
  • Druhá část je věnována v praxi nejčastěji používaným programům a vloženým CFD modulům. Ze snímků je množství odkazů na stránky i ukázková videa k jednotlivým programům.
  • Třetí část se zaobírá podrobněji znalostmi, které jsou k úspěšnému použití nástroje potřeba. Stručně popisuje možnosti diskretizace, Navier-Stokesovy rovnice jako základ většiny současných výpočetních systémů, tvorbu modelu a výpočetních sítí, modely turbulence a jiné.
  • Čtvrtá část se pak soustředí na konkrétní využití CFD modelu v Design Builderu, který je uživatelsky relativně jednoduchý a je optimalizovaný pro rychlý výpočet proudění ve vnitřních prostorách budov.

K prezentaci je přiložen krátký test k zopakování znalostí.

Pomůcku najdete zde.

Pomůcka vznikla za podpory projektu ČVUT RPMT 2018.