Demonstrační výuková laboratoř technických zařízení budov

  Vybavení laboratoře   Historie   Poděkování  

DEMONSTRAČNÍ A VÝUKOVÁ LABORATOŘ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

Demonstrační a výuková laboratoř na ČVUT v Praze Fakultě stavební, je určena pro výuku v bakalářských a především magisterských a doktorských studijních předmětech v programech oborů

 • Budovy a prostředí
 • Inteligentní budovy
 • Stavební inženýrství
 • Architektura a stavitelství
 • Konstrukce pozemních staveb

Historie projektu

V rámci projektu 2458/2007 podpořeného Fondem rozvoje vysokých škol za spoluúčasti fakulty stavební ČVUT byla pod vedením prof. Karla Kabeleho vystavěna Demonstrační výuková laboratoř TZB. Laboratoř se nachází na katedře Technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze. Laboratoř umožní studentům demonstrovat nejmodernější energetické systémy budov zajišťující energeticky úsporná řešení. Z pedagogického hlediska mají studenti možnost si na skutečných experimentech ověřit výsledky numerických simulací, prováděných v již existujících studijních předmětech a zvýšit tak úroveň znalostí absolventů.

 • Zpracování projektové dokumentace v lednu a únoru 2007
 • Výběrové řízení pro výběr hlavního dodavatele proběhlo v dubnu a květnu 2007
 • Stavební úpravy místností A022 a A023 na katedře TZB započaté v červnu (financovala Fakulta stavební ČVUT)
 • Začátek prací na hlavní části na přelomu července a srpna 2007
 • Dokončení prací a předání labratoře v únoru 2008
 • Slavnostní otevření 6.3.2008

Fotografie z průběhu výstavby laboratoře

Výchozí stav po demontáži starého podhledu a parapetů.

Příprava elektroinstalace pro osvětlení a drobné spotřebiče.

Tepelné čerpadlo Viessmann před instalací.

Probíhající práce na zkušební kabině, v popředí kombinované rozdělovače a sběrače tepla a chladu.

Pohled na instalované kapilární rohože stěn a stropu zkušební kabiny.

Připojení kapilárních rohoží ve stěně - Tichelmannův okruh.

Rozdělovače tepla a chladu u kabiny jsou postupně osazovány armaturami. Veškeré potrubní spoje prováděny lisovanými tvarovkami.

Rozdělovač tepla osazen směšovacími a trojcestnými kohouty Belimo. Rozdělovač chladu (vpravo) osazen vyvažovacími ventily na zkratu rozdělovacího kohoutu. Dokončená kabina slouží jako zázemí a sklad instalatérského materiálu.

Kombinované rozdělovače a sběrače jsou osazeny všemi armaturami, připravuje se montáž připojovacího potrubí k jednotlivým stěnám, stropu a podlaze.

Montáž hydraulické vyvažovací linky.

Stratifikační zásobník tepla je osazen a částečně připojen. Po pravé straně probíhá montáž hlavních rozdělovačů a sběračů zdrojů tepla a chladu.

Připojení stratifikačního zásobníku ESL na dvojici výměníků Reflex pro ohřev z rozvodu tepla a odběr akumulovaného tepla.

Montáž hlavních rozvodů pod stropem je téměř dokončena, rozbíhá se montáž měření a regulace a elektroinstalace zařízení laboratoře.

Připojení rozvodů na oddělující deskové výměníky Reflex. Připojovací potrubí kabiny je hotové.

Probíhá izolování potrubí včetně armatur tepelnou izolací Kaiflex.Fotografie po realizaci

Zapojení zdroje tepla (elektrokotel Protherm Rejnok) a zdroje chladu (tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal).

Pohled na zdroj chladu (tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal) a měřicí přístroj pro vyvažování CBI.

Vzduchotechnická jednotka (Atrea Duplex) zajišťující řízený přívod a odvod vzduchu pro zkušební kabinu.

Pohled směřovaný podél hlavního rozdělovače a sběrače tepla k sousední místnosti se zkušební kabinou.

Sestava kombinovaného rozdělovače a sběrače chladu u zkušební kabiny.

Pohled do zkušební kabiny. Ve dveřích připojovací výstupy pro přívod a odvod vzduchu. Cyklotrenažér pro simulaci fyzické aktivity.

Vyvažovací linka sloužící pro demonstraci a studentské úlohy řízení hydraulické stability teplovodních otopných systémů.

Boční pohled na stratifikovaný zásobník tepla s připojením odběrů tepla. Každý výstup opatřen teplotním čidlem a průtokoměrem.

Sestava výměníků umožňujících dodávku a odběr tepla ze stratifikačního zásobníku.

Pohled na systém řízení a regulace provozu zařízení sloužících pro experimenty ve zkušební kabině.