Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   Fakultní kolo SVOČ - sekce TZB  

Fakultní kolo SVOČ - sekce TZB

Termín: 23.04.2012 - 23.04.2012   10:00 - 14:00

POZVÁNKA
FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2012 ČVUT v Praze – Fakulta stavební
Odborná sekce : TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Pořadatel : Katedra TZB, ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Termín konání : Pondělí 23. 4. 2012 od 10,00
Místo konání : Katedra TZB, ČVUT v Praze – Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, PSČ, 166 29 Místnost A 231 ( zasedací místnost katedry TZB )

Dovolujeme si Vás pozvat na Fakultní kolo SVOČ pořádané v odborné sekci „Technická zařízení budov“. Soutěž je určena pro studenty 1. a 2.ročníku navazujícího magisterského studia, ale velmi rádi oceníme zájem i studentů nižších ročníků, se zájmem o komplexní problematiku technických zařízení budov. Nejlépe vyhodnocení soutěžící studenti se zúčastní mezinárodního kola SVOČ, které se pro letošní rok uskuteční na Stavební fakultě VÚT v Brně – 17.5.2012

Organizační zabezpečení a důležité termíny :
Vědecký výbor : Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. Ing. Bohumír Garlík, CSc. Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Doc.Ing. Vladimír Jelínek, CSc Prof.Ing.Miloslav Jokl, DrSc. Ing.Filip Jordán Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Doc.Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D. Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Ing.Roman Musil, Ph.D. Doc. Ing. Karel Papež, CSc. Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.

Odborný garant : Prof.Ing.Karel Kabele, CSc.
Organizační garant : Ing.Ilona Koubková, Ph.D. A 121

Důležité termíny :

Středa 18.4. 2012 Nejzazší termín přihlášení k účasti na soutěži – do 16,00 zaslat jméno soutěžícího a název příspěvku.
Pátek 20.4. 2012 Nejzazší termín odevzdání příspěvků (téma, autor,délka příspěvku ) ( rozsah a forma prací – v příloze )
Pondělí 23. 4. 2012 Zahájení fakultního kola SVOČ v odborné sekci „ Technická v 10,00 A 231 zařízení budov“.

Ceny : 1.místo …………….. 7000,- Kč 2.místo …………….. 5000,- Kč 3.místo …………….. 3000,- Kč

Rozsah a forma prací :
Titulní strana a závěr příspěvku : Jméno a příjmení autora soutěžního příspěvku : …………………………………………. Ročník, studijní skupina, zaměření : ……………………………………………………… Školitel a konzultant odborného příspěvku ( tituly, jméno, příjmení ): …………………… Téma příspěvku : …………………………………………………………………………. Přesný název soutěžního příspěvku : ……………………………………………………. Podpis autora nebo autorů soutěžního příspěvku : …………………………………………

Rozsah a forma prací :
Práce budou zaměřeny na tématiku „Technických zařízení staveb a energie budov“. Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu + přílohy. Soubor uložte ve formátu doc a pdf pod názvem prijmeni_jmeno-SVOC 2012 ( bez háčků a čárek ). Přílohy ( výkresy, tabulky, grafy,… ) musí být součástí dokumentu, ne pouze přiložené v souboru. V případě, že přeci jen bude nutné nechat některé přílohy mimo hlavní soubor, nakopírujte je do podadresáře PRILOHY.
Práce bude mít titulní stranu, název soutěžního příspěvku bude uveden v mateřském jazyce (zpravidla česky nebo slovensky ) a v anglickém jazyce. Text bude psán v MICROSOFT WORD 2000 a vyšší, XP a vyšší, font ARIAL, velikost 12, řádkování jednoduché s vloženými fotografiemi a obrázky v textu. Nadpisy ve velikosti 14, bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, text začíná odstavcem s předsazením 1,25.

Práce budou předány dvojí formou :
1) e-mailem na adresu koubkova@fsv.cvut.cz nebo osobně doručit do místnosti A 121 na CD nebo flash disku.
2) Formou dvou exemplářů výtisků v kroužkové vazbě, včetně případných příloh.

Ukázka příspěvku SVOČ 2010, 2011 - možnost k nahlédnutí u organizačního garanta ( Ing. Koubkové v A 121)

Katedra TZB , ČVUT v Praze - Fakulta stavební 07.3. 2012