Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   6. LETNÍ ŠKOLA TZB aneb Co v osnovách nebylo...  

6. LETNÍ ŠKOLA TZB aneb Co v osnovách nebylo...

Termín: 17.09.2008 - 19.09.2008   

Generální sponzorSponzořiEnergetická náročnost polyfunkčních budov

Dovolujeme si Vás pozvat 6. letní školu TZB, pořádanou ve školícím středisku Vltavín v obci Zduchovice na březích vodního díla Kamýk. 6. letní škola TZB je určena především pro studenty posledního ročníku magisterských studijních programů a doktorandy se zájmem o problematiku rozsáhlých budov z hlediska energetických systémů. Hlavním tématem 6. letní školy TZB bude řešení koncepce energetických systémů a optimalizace energetické náročnosti zadaného objektu. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant 6. LŠ

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
[PEDAGOG.51]
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing.Petr Mádr - STP

Na přípravě 6. LŠ TZB se dále lektorsky podílejí doktorandi katedry TZB FSV ČVUT a ústavu Budov a prostredia SF TU Košice

[PEDAGOG.69], doktorand katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.67], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.62], doktorand katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Martin Kováč,doktorand ústavu Budov a prostredia SF TU Košice
Ing. Katarína Knížová,doktorand ústavu Budov a prostredia SF TU Košice
Ing. Lucie Hořínková,doktorandka ústavu TZB VUT Brno

a odborní konzultanti 6. Letní školy TZB:

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno, proděkan FAST VUT Brno
Ing.Magdalena Kadlecová, CSc., gestalt terapeutka
doc.Ing.Danica Košičanová, PhD., vedoucí Katedry teorie a techniky prostredi budov, Stavebná fakulta TU Košice
Ing.František Vranay, PhD.,Katedra teorie a techniky prostredi budov, Stavebná fakulta TU Košice
doc.Ing.Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí Katedry technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava
[PEDAGOG.10], Katedra technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
prof.Ing.Dušan Petráš, PhD., Katedra technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava, prorektor STU Bratislava
Ing.Jiří Petlach, Petlach TZB s.r.o.,Praha
Ing.Martin Skořepa, Metrostav a.s.
Ing.Radka Čapková, Janka Radotín
Ing.Petr Morávek, CSc., Atrea Jablonec n.N.
Ing.Jan Dědíček, Niersberger Instalace s.r.o. 1. Místo konání
  Pension Vltavín, 262 63 Zduchovice
   
 2. Účastnický poplatek

  student magisterského programu300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

 3. Termín
  17.9.-19.9.2008
   
 4. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
   
  Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 207 00 10,
   IČO 00499978,
   DIČ CZ00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    
  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 5. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 6. Ubytování
  hotelového typu, 2-6 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 7. Přihlašování
  Elektronicky na této stránce od 27.6.2008 10:00. Přijatí posluchači 6. LŠ budou vyrozuměni e-mailem do 1.8. 2008. Zájemci o zařazení jako náhradníci po vyčerpání kapacity přihlašovacího formuláře se mohou přihlásit emailem na adresu kabele@fsv.cvut.cz
   
 8. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
   
 9. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/

 10. Doprava - popis cesty


Program 6. LŠ

Středa 17.9.2008
11:00 - 13:00 Příjezd, registrace účastníků  
13:00 - 14:00 Oběd    
14:00 - 14:10 Zahájení 6.LŠ TZB, organizační pokyny prof.Ing.Karel Kabele, CSc.  
Blok odborných přednášek
14:10 - 14:25 Prezentace Metrostav Ing.Martin Skořepa Metrostav a.s.
14:25 - 14:40 Prezentace firmy Jaga ing.Aleš Hyneček JAGA
14:40 - 14:55 Koncepce energetických systémů budov prof.Ing.Karel Kabele, CSc. ČVUT v Praze
14:55 - 15:10 Inteligentní řízení systémů větrání se zpětným získáváním tepla Ing.Daniel Adamovský, Ph.D. ČVUT v Praze
15:10 - 15:25 Kvalita vnitřního vzduchu v obytných stavbách Ing.Hana Doležílková,Ph.D. ČVUT v Praze
15:25 - 15:40 Tepelná čerpadla a jejich využití Ing.Helena Křišíková ČVUT v Praze
15:40 - 15:55 Minimalizace provozní energetické náročnosti inteligentním řízením přirozeného větrání Ing.Lenka Másilková ČVUT v Praze
15:55 - 16:10 Nová legislativa v navrhování systémů ústředního vytápění tepelnými čerpadly doc.Ing.Danica Košičanová,Ph.D. TU Košice
16:10 - 16:25 Prediktivní řízení systémů ve vazbě na počasí Ing.Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze
16:25 - 16:40 Vliv provozování systémů tzb na spotřebu energie Ing.Lukáš Emingr ČVUT v Praze
16:40 - 16:55 Zdroje tepla pre polyfunkčné objekty doc.Ing.Otílie Lulkovičová,Ph.D. STU Bratislava
16:55 - 17:10 Nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení prof.Ing.Dušan Petráš, PhD. STU Bratislava
17:10 - 17:25 Přestávka na kávu    
17:25 - 17:40 Zvláštnosti provozu TZB ve skladových prostorách doc.Ing.Karel Papež,CSc. ČVUT v Praze
17:40 - 17:55 Vykurovanie tepelným čerpadlom v administratívnej budove, radiátory verzus kapilárne stropné vykurovanie Ing.František Vranay,Ph.D TU Košice
17:55 - 18:10 Inteligentní budovy a jejich regulační systémy Ing.Roman Musil ČVUT v Praze
18:10 - 18:25 Energetická hospodárnosť systému vykurovania Ing.Martin Kováč TU Košice
18:25 - 18:40 Energetická hospodárnosť systému prípravy teplej vody Ing.Katarína Knížová TU Košice
18:40 - 18:55 Zkušenosti z projektování TZB Ing.Jiří Petlach PETLACH TZB
18:55 - 19:10 Solární systémy Ing.Lucie Hořínková VUT Brno
19:10 - 19:25 Energetické úspory při využití hybridního větrání doc.Ing.Jiří Hirš, CSc.. VUT Brno
19:25 - 20:25 Večeře    
20:25 - 21:25 "Zásady týmové práce" Ing.Magda Kadlecová, CSc.  
 
čtvrtek 18.9.2008
7:30 - 8:30 Snídaně    
8:30 - 8:45 Prezentace Janka a.s Ing.Radka Čapková Janka- Lennox
Workshop
8:45 - 9:00 Zadání workshopu Ing.Daniel Adamovský, Ph.D ČVUT v Praze
9:00 - 9:15 Výpočet energetické náročnosti polyfunkčních budov Ing.Miroslav Urban ČVUT v Praze
9:00 - 12:00 Workshop studentské teamy, konzultanti a lektoři  
12:00 - 13:00 Oběd    
13:00 - 18:00 Workshop studentské teamy, konzultanti a lektoři  
18:00 - 19:00 Sport, odpočinek individuální program  
19:00 - 20:00 Večeře    
20:00 - 21:00 "Nebojte se prezentace…!" Ing.Magda Kadlecová, CSc.  
21:00 - 22:00 Workshop studentské teamy, konzultanti a lektoři  
 
pátek 19.9.2008
7:30 - 8:30 Snídaně    
8:30 - 12:30 Prezentace výsledků workshopu a vyhodnocení studentské teamy, Ing.Stanislav Frolík, Ph.D., konzultanti a lektoři  
12:30 - 13:00 Závěr 6.Letní školy TZB prof.Ing.Karel Kabele, CSc. ČVUT v Praze
13:00 - 14:30 Oběd    
14:30 Individuální odjezd účastníků

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.