Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   Pozvánka na 5. LETNÍ ŠKOLU TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO  

Pozvánka na 5. LETNÍ ŠKOLU TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO

Termín: 10.10.2007 - 12.10.2007   

Generální sponzorSponzoři


Energetická náročnost inteligentních budov

Dovolujeme si Vás pozvat na 5. letní školu TZB, pořádanou ve školícím středisku Lávka na březích Sázavy u Chocerad. 5. letní škola TZB je určena pro studenty 5. ročníku a doktorandy se zájmem o problematiku rozsáhlých budov z hlediska energetických systémů. Hlavním tématem 5. letní školy TZB bude řešení energetické koncepce a optimalizace energetické náročnosti zadaného objektu. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant 5. LŠ

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
[PEDAGOG.51]
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Na přípravě 5. LŠ TZB se dále lektorsky podílejí doktorandi katedry TZB FSV ČVUT

Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.
[PEDAGOG.68]
[PEDAGOG.62]

a odborní konzultanti 5. Letní školy TZB:

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno, proděkan FAST VUT Brno
Ing.Magdalena Kadlecová, CSc., gestalt terapeutka
Ing.Danica Košičanová, PhD., vedoucí Katedry teorie a techniky prostredi budov, Stavebná fakulta TU Košice
doc.Ing.Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí Katedry technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava
[PEDAGOG.10], Katedra technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
prof.Ing.Dušan Petráš, PhD., Katedra technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava, prorektor STU Bratislava
[PEDAGOG.18], Katedra technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze 1. Místo konání
  Klub Lávka - Chocerady 222, 257 24
   
 2. Účastnický poplatek

  student 5. ročníku300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

 3. Termín
  10.10.-12.10.2007
   
 4. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
   
  Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 207 00 10,
   IČO 00499978,
   DIČ CZ00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    
  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 5. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 6. Ubytování
  hotelového typu, 2-4 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 7. Přijatí posluchači 5. LŠ budou vyrozuměni e-mailem do 1.8. 2007. Zájemci o zařazení jako náhradníci se mohou přihlásit emailem na adresu kabele@fsv.cvut.cz
   
 8. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
   
 9. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/

 10. Pozvánka na 5.LŠ TZB ke stažení ve formátu pdf


Program 5. LŠ

Středa 10.10.2007
12:00 - 13:00Příjezd, registrace účastníků
13:00 - 14:00Oběd
14:00 - 14:10Zahájení 5. LŠ TZB, organizační pokynyprof. Ing. Karel Kabele, CSc.
14:10 - 19:30Blok odborných přednášek
19:30 - 20:30Večeře
20:30 - 21:30Zásady teamové práceIng.Magda Kadlecová, CSc.
 
čtvrtek 11.10.2007
7:30 - 8:30Snídaně
8:30 - 9:30Prezentace sponzorů
9:30 - 10:00Zadání workshopu
10:00 - 13:00Workshop studentské teamy, konzultanti a lektoři
13:00 - 14:00Oběd
14:00 - 18:00Workshop studentské teamy, konzultanti a lektoři
18:00 - 19:00Sport, odpočinek individuální program
19:00 - 20:00Večeře
20:00 - 22:00Workshop studentské teamy, konzultanti a lektoři
 
pátek 12.10.2007
7:30 - 8:30Snídaně
8:30 - 12:30Prezentace výsledků workshopu a vyhodnocení studentské teamydoc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., konzultanti a lektoři
12:30 - 13:00Závěr 5.Letní školy TZBprof. Ing. Karel Kabele, CSc.
13:00 - 14:30Oběd
14:30Individuální odjezd účastníků

 • Momenty z 5.Letní školy TZB 2007

 •   Jméno a příjmení Typ účastníka
  1. Jakub Ulč 5. ročník
  2. Michal  Twardzik 5. ročník
  3. Miroslav Svoboda 5. ročník
  4. Josef Hasman 5. ročník
  5. Zdeněk  Palme 5. ročník
  6. Petr Koldovský 5. ročník
  7. Jan Řičica 5. ročník
  8. Lenka Foldynová 5. ročník
  9. Šárka Šanovcová 5. ročník
  10. Jiří Plánička 5. ročník
  11. Pavel Šafránek 5. ročník
  12. Klára Zíková 5. ročník
  13. Vladimír Zbořil 5. ročník
  14. Ivana Makariusová 5. ročník
  15. Mario Stýskala 5. ročník
  16. Josef PLÁŠEK Student PhD
  17. Petra Nezdarova 5. ročník
  18. Miroslav Neškodný 5. ročník
  19. Vít Domkář 5. ročník
  20. Barbora PELCLOVÁ 5. ročník
  21. Eva Procházková 5. ročník
  22. Petra  Černá 5. ročník
  23. Martin Koutník 5. ročník
  24. Markéta Stránská 5. ročník