Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   VIII. ročník mezinárodní soutěže SVOČ stavebních fakult České a Slovenské republiky v Žilině  

VIII. ročník mezinárodní soutěže SVOČ stavebních fakult České a Slovenské republiky v Žilině

Termín: 24.05.2007   

Výsledky

Soutěžní klání studentské vědecké odborné činnosti tento rok uspořádala Univerzita v Žilině.

Organizace: Stavebná fakulta ŽU v Žiline

Termín konání: 24.05.2007

Odborný garant soutěže: děkan SvF ŽU v Žiline

Účastníci soutěže ŠVOČ

 1. Stavební fakulta ČVUT Praha
 2. Stavební fakulta VUT Brno
 3. Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava
 4. Stavebná fakulta STU Bratislava
 5. Stavebnáfakulta TU Košice
 6. Stavebná fakulta ŽU Žilina

Odborné sekce

 1. Pozemní stavby a architektura
 2. Vodní stavby, vodní hospodářství a environmentální inženýrství
 3. Dopravní stavby
 4. Stavební mechanika
 5. Materiálové inženýrství
 6. Inženýrské konstrukce a mosty
 7. Geotechnika
 8. Geodézie a kartografie
 9. Technické zařízení a energie budov
 10. Ekonomika a řízení stavebnictví

Naše účast se odehrávala v sekci č. 9 . Technické zařízení a energie budov, do soutěže bylo přihlášeno 11 prací z pěti stavebních fakult České a Slovenské republiky.

Porota, která hodnotila přihlášené práce měla jednoho zástupce z každé fakulty.

Katedra Technických zařízení budov. Stavební fakulta ČVUT v Praze přijela do Žiliny v tomto složení:
Porotce: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Soutěžící
Miroslav Svoboda
Josef Hasman

Výsledky v sekci Technické zařízení a energie budov

Práce na medailových místech
Umístění Soutěžící Název práce Fakulta
1. Bc. Katarína Knížová
Bc. Martin Kováč
Energetická certifikácia budov. Stavebná fakulta TU Košice
1. Miroslav Svoboda Vnitřní prostředí bazénových hal . vzduchotechnika a rizika dráždivých plynů. Stavební fakulta
ČVUT Praha
2. Zbyněk Děckuláček Konfrontace metod návrhu koncových distribučních elementů z hlediska dosaženého proudění vzduchu v místnosti. Stavební fakulta
VUT Brno
2. Bc. Dušan Orgoník Vyhodnotenie prevádzky slunečného energetického systému. Stavebná fakulta
STU Bratislava
3. Bc. Mária Tóthová Posúdenie distribučního systému vzduchu z hladiska vnímanéj kvality prostredia. Stavebná fakulta
TU Košice
3. Josef Hasman Vyhodnocení provozu chladicích stropů v prostoru velkoplošných kanceláří. Stavební fakulta
ČVUT Praha

Další práce sice nebyly vyhodnoceny na prvních třech místech , ale jejich odborná úroveň si zaslouží též velkou pochvalu.

Všechny práce měly vysokou odbornou i prezentační úroveň a tak nebylo jednoduché rozhodovat.

Naši studenti uspěli se svými soutěžními pracemi v silné konkurenci studentů z pěti zúčastněných fakult České a Slovenské republiky.

29. 5. 2007 Ilona Koubková