Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2007 ČVUT v Praze – Fakulta stavební  

FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2007 ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Termín: 02.05.2007   10:00

Odborná sekce: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

FOTOGALERIE Z PRŮBĚHU FAKULTNÍHO KOLA Pořadatel: Katedra TZB, ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Termín konání: Středa 2. 5. 2007 od 10,00

Místo konání:
Katedra TZB, ČVUT v Praze – Fakulta stavební
Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, PSČ, 166 29
Místnost: C 221

Dovolujeme si Vás pozvat na Fakultní kolo SVOČ pořádané v odborné sekci „ Technická zařízení budov“. Soutěž je určena především pro studenty 5. ročníku, ale velmi rádi oceníme zájem i studentů nižších ročníků, se zájmem o komplexní problematiku technických zařízení budov.

Nejlépe vyhodnocení soutěžící studenti se zúčastní mezinárodního kola SVOČ, které se pro letošní rok uskuteční na Technické univerzitě v Žilině koncem května (termín bude zveřejněn).

Organizační zabezpečení a důležité termíny:

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant

Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Organizační manažer


Vědecký výbor:
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
[PEDAGOG.2]
[PEDAGOG.3]
[PEDAGOG.4]
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
[PEDAGOG.9]
[PEDAGOG.10]
[PEDAGOG.18]
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
[PEDAGOG.22]
[PEDAGOG.13]

Důležité termíny:

Pondělí 23.4. 2007 - odevzdání příspěvků (téma, autor, délka příspěvku - rozsah a forma prací)
Středa 2.5. 2007 v 10,00 - zahájení fakultního kola SVOČ v odborné sekci „ Technická zařízení budov“.

Rozsah a forma prací

Titulní strana a závěr příspěvku:
Jméno a příjmení autora soutěžního příspěvku:
Ročník, studijní skupina, zaměření:
Školitel a konzultant odborného příspěvku (tituly, jméno, příjmení):
Téma příspěvku:
Přesný název soutěžního příspěvku:
Podpis autora nebo autorů soutěžního příspěvku:

Rozsah a forma prací:

Práce budou zaměřeny na tématiku „Technických zařízení staveb a energie budov“.
Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu + přílohy. Soubor uložte ve formátu doc a pdf pod názvem prijmeni_jmeno-SVOC 2007 (bez háčků a čárek).
Přílohy (výkresy, tabulky, grafy,…) musí být součástí dokumentu, ne pouze přiložené v souboru. V případě, že přeci jen bude nutné nechat některé přílohy mimo hlavní soubor, nakopírujte je do podadresáře PRILOHY.

Práce bude mít titulní stranu, název soutěžního příspěvku bude uveden v mateřském jazyce (zpravidla česky nebo slovensky ) a v anglickém jazyce.

Text bude psán v MICROSOFT WORD ver. 97, 2000 nebo XP, font ARIAL, velikost 12, řádkování jednoduché s vloženými fotografiemi a obrázky v textu. Nadpisy ve velikosti 14, bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, text začíná odstavcem s předsazením 1,25.

Práce budou předány dvojí formou:
  1. e-mailem na adresu nebo osobně doručit do místnosti A 121 na CD nebo flash disku.
  2. Formou dvou exemplářů výtisků v kroužkové vazbě, včetně případných příloh.
Ukázka příspěvku ze SVOČ 2006 (PDF 217.2 kB)

Program SVOČ 2007 FSv - TZB

Den a hodina: středa 2.5. 2007 – 10,00
Místnost: C 221
Presentace soutěžících: 9,15 – 9,45
Odborná porota:
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
[PEDAGOG.2]
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – odborný garant
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. – organizační garant
[PEDAGOG.10]

Úvodní slovo a přivítání: 10,00 – 10,15 prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

  Soutěžící Název práce Časový pořádek
1. Koldovský Petr
5.ročník
Ekologická likvidace odpadních vod. Kořenové čistírny odpadních vod.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
10,15 - 10,30
2. Svoboda Miroslav
5.ročník
Vnitřní prostředí bazénových hal - vzduchotechnika a rizika dráždivých plynů.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
10,30 - 10,45
3. Ulč Jakub
5.ročník
Porovnání efektivity fototermických a fotovoltaických systémů.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
10,45 - 11,00
4. Nezdarová Šárka
5.ročník
Solární kolektory. Návrh optimální plochy a sklonu solárních kolektorů pro nízko-energetický bytový dům.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
11,00 - 11,15
5. Šaffek Marcel
4.ročník
Úspory energie na vytápění v bytovém domě s restaurací.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
11,15 - 11,30
6. Lamr David
4.ročník
Problematika vytápění bytových domů.
Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
11,30 - 11,45
7. Hejčíková Monika
4.ročník
Příprava teplé vody a její efektivnost v návaznosti na zdroje vytápění v polyfunkčním domě.
Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
11,45 - 12,00
8. Smolík Ondřej
4.ročník
Problematika nízko-energetických bytových domů.
Vedoucí: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
12,00 - 12,15
9. Hasman Josef
5.ročník
Vyhodnocení provozu chladicích stropů v prostoru velkoplošných kanceláří.
Vedoucí: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
12,15 - 12,30
10. Foldynová Lenka
5.ročník
Využití hybridního větrání v bytových domech.
Vedoucí: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
12,30 - 12,45
11. Neškodný Miroslav
5.ročník
Využití obnovitelných zdrojů - Biomasy, ohřev teplé vody pomocí biomasy.
Vedoucí: [PEDAGOG.2]
12,45 - 13,00
12. Luňáček Jaroslav
5.ročník
Hospodaření s dešťovou vodou.
Vedoucí: [PEDAGOG.2]
13,00 - 13,15
13. Šanovcová Šárka
5.ročník
Zpětné využití dešťové vody.
Vedoucí: [PEDAGOG.13]
13,15 - 13,30