Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   Pozvánka na 4. LETNÍ ŠKOLU KATEDRY TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO  

Pozvánka na 4. LETNÍ ŠKOLU KATEDRY TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO

Termín: 06.09.2006 - 09.09.2006   

Generální sponzorSponzořiEnergetická náročnost inteligentních budov

Dovolujeme si Vás pozvat na 5. letní školu TZB, pořádanou ve školícím středisku Lávka na březích Sázavy u Chocerad. 5. letní škola TZB je určena pro studenty 5. ročníku a doktorandy se zájmem o problematiku rozsáhlých budov z hlediska energetických systémů. Hlavním tématem 5. letní školy TZB bude řešení energetické koncepce a optimalizace energetické náročnosti zadaného objektu. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant 5. LŠ

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
[PEDAGOG.51]
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Na přípravě 5. LŠ TZB se dále lektorsky podílejí doktorandi katedry TZB FSV ČVUT a ústavu TZB VUT Brno

a odborní konzultanti 5. Letní školy TZB:

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno
prof.Ing.Dušan Petráš, PhD, děkan Fakulty stavební STU Bratislava
[PEDAGOG.10], z Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing.Magdalena Kadlecová, CSc., gestalt terapeutka 1. Místo konání
  Klub Lávka - Chocerady 222, 257 24
   
 2. Účastnický poplatek

  student 5. ročníku300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

 3. Termín
  10.10.-12.10.2007
   
 4. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.
   
  Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 203 00 09,
   IČO 499978,
   DIČ 001-00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    
  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 5. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 6. Ubytování
  hotelového typu, 2-4 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 7. Přijatí posluchači 5. LŠ budou vyrozuměni e-mailem 1. 9. 2007. Zájemci o zařazení jako náhradníci se mohou přihlásit emailem na adresu kabele@fsv.cvut.cz
   
 8. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
   
 9. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/  Jméno a příjmení Typ účastníka
1. František Havránek 5. ročník
2. Jan Podlaha 5. ročník
3. Eva Smažilová 5. ročník
4. Pavel Adamečko 5. ročník
5. Radek  Bělohlávek 5. ročník
6. Martina Petrášová 5. ročník
7. Martin Šlajs 5. ročník
8. Lukáš Emingr 5. ročník
9. Petra Krajíčková 5. ročník
10. Radek Červenka 5. ročník
11. František Skala 5. ročník
12. Tomáš Holý 5. ročník
13. Jaroslav Guziur 5. ročník
14. Lucie  Hořínková 5. ročník
15. Jan Loucký 5. ročník
16. Simona Rousová 5. ročník
17. Petr Hývnar 5. ročník
18. Veronika Tóthová Student PhD
19. Lukáš Formánek 5. ročník
20. Lenka Husová 5. ročník