Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   Odborný seminář Energetický audit budov metodou klíčových čísel  

Odborný seminář Energetický audit budov metodou klíčových čísel

Termín: 18.11.2003 - 19.11.2003   

Fakulta stavební ČVUT v Praze, učebna A233

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s jednou z moderních metod řešení energetického auditu metodou Klíčových čísel. Metoda Klíčových čísel bude podrobně vysvětlena a následně bude účastníkům umožněno její vyzkoušení na praktických příkladech.


Program semináře

Úterý 18.11.2003
8:00   Zahájení semináře (prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
EAB - ENSI Methodology (Trond Dahlsven)
08:10 - 09:00ENCON Process
09:00 - 10:00Key Numbers
10:00 - 11:00ENCON Measures
11:00 - 12:00Profitability Calculations
11:00 - 12:00Přestávka na oběd
 Software Presentation (doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Václav Pohorský)
14:00 - 15:00Identification and Description
15:00 - 16:00Input Data for HVAC
16:00 - 17:00ENCON Measures
17:00 - 18:00Profitability Calculations
18:00 - 18:30Exercises
  
Středa 19.11.2003Individual Exercises (Václav Pohorský)
08:00 - 12:00ENSI Software exercises
12:00 - 14:00Přestávka na oběd
 Reports and Presentation (doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
14:00 - 15:00Reports from EAB
15:00 - 16:00Presentation
16:00 - 17:00Discussion
17:00 - 18:00Certification of the University

Seminář bude probíhat v jazyce anglickém, českém a slovenském.

Pořadatelé:
ENSI - Energy Saving International, Oslo
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra K11125 Technická zařízení budov
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov