Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   Exkurze ČVUT FS-U216 a FSv-TZB do firmy KORADO a. s.  

Exkurze ČVUT FS-U216 a FSv-TZB do firmy KORADO a. s.

Termín: 29.05.2003   

web: http://www.korado.cz/

Exkurze je určena přednostně pro studenty 4. a 5. ročníku, doktorandy a pedagogy TZB.
Odjezd je v 7:00 od Fakulty strojní, návrat do 21:00
Poplatek na cestovné 200 Kč, pri neúčasti na exkurzi se poplatek nevrací.