Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   Pozvánka na 3. LETNÍ ŠKOLU KATEDRY TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO NA TÉMA
Energetické systémy budov 3. tisíciletí
 

Pozvánka na 3. LETNÍ ŠKOLU KATEDRY TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO NA TÉMA
Energetické systémy budov 3. tisíciletí

Termín: 07.09.2005 - 09.09.2005   

Generální sponzor
Sponzoři

Honeywell - Home and Building Control
Atrea s. r. o.časopis Topenářství a instalace
SEVEn - středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.JAGA N.V.- výrobce otopných tělesDovolujeme si Vás pozvat na 3. letní školu TZB, pořádanou ve školícím středisku Vltavín na březích vodního díla Kamýk nad Vltavou. 3. letní škola TZB je určena především pro studenty 5. ročníku a doktorandy se zájmem o problematiku rozsáhlých budov z hlediska energetických systémů. Hlavním tématem 3. letní školy TZB bude řešení energetické koncepce budov 3. tisíciletí.
Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe.
Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant 3. LŠ

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
[PEDAGOG.18]
[PEDAGOG.51]
[PEDAGOG.54]
Ing. Magdaléna Kadlecová, CSc.

Na přípravě 3. LŠ TZB se dále podílejí doktorandi katedry TZB FSV ČVUT

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., [PEDAGOG.52], [PEDAGOG.15]

a odborní konzultanti 3. Letní školy TZB:

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí Katedry Technických zariadení budov, SvF STU Bratislava
[PEDAGOG.10], z Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze 1. Místo konání
  Pension Vltavín, 262 63 Zduchovice (http://www.pensionhotel.cz/cz/hotel/index.php?hotel=vltavin)
   
 2. Účastnický poplatek

  student 5. ročníku300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

  Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.
   
  Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 203 00 09,
   IČO 499978,
   DIČ 001-00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    
  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 3. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 4. Ubytování
  hotelového typu, 2-8 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 5. Přijatí posluchači 3. LŠ budou vyrozuměni e-mailem do 1. 7. 2005.
   
 6. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
   
 7. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/
   
 8. PDF pozvánka pro přijaté účastníky (PDF 878.0 kB) - přijatí účastníci si mohou vytisknout jako doklad
   
 9. Doprava - popis cesty (PDF 302.0 kB)
   

PROGRAM 3. LŠ
středa, 7. 9. 2005
15:00-19:30 Příjezd účastníků, ubytování
20:00Zahájení, představení účastníků, organizační pokyny
Večeře
21:00Diskuze na téma "Psychologie týmové práce"

čtvrtek, 8. 9. 2004
7:30 Snídaně
8:30-13:00Blok přednášek a diskuse
 
 • Zahájení
 • Koncepce energetických systémů budov
 • Kotelny I a II kategorie
 • Zdroje a distribuce chladu
 • Mikroklima klimatizovaných budov
 • Akumulace tepla a chladu
 • šance a limity energetických fasád
 • Velkoplošné chladící a vytápěcí soustavy
 • Vybrané složky vnitřního prostředí
 • Hybridní větrání
 • Vzduchotechnické systémy v kuchyních
 • Inteligentní budovy
 • Moderní otopná tělesa
13:00Oběd
14:00-19:00Workshop
19:00-19:30Odpočinek, sport
19:30Večeře
20:30Diskuze na téma "Prezentace a tréma"

pátek, 9. 9. 2005
7:30 Snídaně
8:30Prezentace výsledků Workshopu
11:30Závěr a vyhodnocení letní školy
12:00Oběd

Individuální odjezd účastníků
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu