Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   POZVÁNKA NA 2. LETNÍ ŠKOLU KATEDRY TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO NA TÉMA TZB V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMECH  

POZVÁNKA NA 2. LETNÍ ŠKOLU KATEDRY TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO NA TÉMA TZB V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMECH

Termín: 01.09.2004 - 03.09.2004   

Generální sponzor

Atrea s. r. o.Mimořádný sponzorSponzoři

Topenářství a instalace
SEVEn - středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
o.z. G-TERM - Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.
Dovolujeme si Vás pozvat na 2. letní školu TZB, pořádanou ve školícím středisku Vltavín na březích vodního díla Kamýk n.Vltavou. 2.letní škola TZB je určena především pro studenty 5. ročníku a doktorandy se zájmem o problematiku nízkoenergetických budov z hlediska energetických systémů. Hlavním tématem 2. letní školy TZB bude řešení nízkoenergetických domů z hlediska vytápění, větrání a přípravy teplé vody. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.


prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant 2. LŠ

Přípravný výbor:

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
[PEDAGOG.18]
Ing. Magdaléna Kadlecová, CSc.

Na přípravě 2.LŠ TZB se dále podílejí doktorandi katedry TZB FSV ČVUT

Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D., Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., [PEDAGOG.54]

a odborní konzultanti 2.Letní školy TZB:

Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno
doc.Ing. Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí Katedry Technických zariadení budov, SvF STU Bratislava
[PEDAGOG.10], vedoucí Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Danica Košičanová, PhD. z Katedry Technických zariadení budov, SvF TU Košice 1. Místo konání
  Pension Vltavín, 262 63 Zduchovice (http://www.pensionhotel.cz/cz/hotel/index.php?hotel=vltavin)
   
 2. Účastnický poplatek

  student 5. ročníku300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

  Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.
   

 3. Úhrada poplatku

  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 203 00 09,
   IČO 499978,
   DIČ 001-00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    

  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 4. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 5. Ubytování
  hotelového typu, 2-8 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 6. Přijatí posluchači 2. LŠ budou vyrozuměni e-mailem do 2. 7. 2004.
   
 7. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
   
 8. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  http://www.csvts.cz/stp/
   
 9. PDF pozvánka pro přijaté účastníky - přijatí účastníci si mohou vytisknout jako doklad (PDF 326.7 kB)
   

 10. Doprava - popis cesty (PDF 455.8 kB)
   

PROGRAM 2. LŠ
středa, 1. 9. 2004
15:00-19:30 Příjezd účastníků, ubytování
20:00Zahájení, představení účastníků, organizační pokyny
Večeře
21:00Diskuze na téma "Psychologie týmové práce"

čtvrtek, 2. 9. 2004
7:30 Snídaně
8:30-13:00Blok přednášek a diskuse na témata
 
 • 8:30 Úvod, představení sponzorů (Doc.Kabele,CSc.)
 • 9:00 Energetické systémy nízkoenergetických budov (Doc.Kabele,CSc.)
 • 9:20 Akumulace energie a biomasa (Ing.Kabrhel, PhD.)
 • 9:40 Nízkoteplotní a kondenzační kotle (Doc.Lulkovičová,PhD.)
 • 10:00 Přestávka na kávu
 • 10:20 Tepelná čerpadla (G-Term)
 • 10:40 Příprava TUV (Ing.Adamovský)
 • 11:00 Větrání obytných budov (Doc.Papež,CSc.)
 • 11:20 Hybridní větrání (Ing.Hirš,CSc.)
 • 11:40 Snižování tepelné zátěže (Ing.Kotek)
 • 12:00 Návrh tepelného příkonu podle evropských předpisů (Ing.Košičanová, PhD.)
 • 12:20 Nový systém teplovzdušného vytápění s řízeným větráním obytných budov a jeho výpočtový model (Ing.Morávek,CSc.-ATREA)
13:00Oběd
14:00-19:00Workshop
19:00-19:30Odpočinek, sport
19:30Večeře
20:30Diskuze na téma "Prezentace a tréma"

pátek, 3. 9. 2004
7:30 Snídaně
8:30Prezentace výsledků Workshopu
11:30Závěr a vyhodnocení letní školy
12:00Oběd

Individuální odjezd