Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   POZVÁNKA NA 1. LETNÍ ŠKOLU KATEDRY TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO NA TÉMA TZB V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMECH  

POZVÁNKA NA 1. LETNÍ ŠKOLU KATEDRY TZB aneb CO V OSNOVÁCH NEBYLO NA TÉMA TZB V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMECH

Termín: 03.09.2003 - 05.09.2003   

Generální sponzorSponzoři

Topenářství a instalace
Atrea s. r. o.
IFC - The International Finance CorporationSEVEn - středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 1. letní školu TZB, pořádanou na břehu vodního díla Kamýk nad Vltavou ve školícím středisku Vltavín, ve dnech 3.9 - 5.9. 2003.

1. letní škola TZB je určena především pro studenty 5. ročníku a doktorandů oborů zaměřených na TZB.

Hlavním tématem 1. letní školy TZB bude řešení nízkoenergetických domů z hlediska vytápění, větrání a přípravy TUV.

Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků.

Těšíme se setkání s Vámi.


Za přípravný výbor prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant 1. LŠ

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
[PEDAGOG.22]
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
[PEDAGOG.18]
Ing. Magdaléna Kadlecová, CSc.


 1. Místo konání
  Pension Vltavín, 262 63 Zduchovice (http://www.pensionhotel.cz/cz/hotel/index.php?hotel=vltavin)
   
 2. Účastnický poplatek

  student 5. ročníku300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

  Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.
   

 3. Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 203 00 09,
   IČO 499978,
   DIČ 001-00499978.
   Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.
    

  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 4. Cestovné
  Hradí vysílající organizace.
   
 5. Ubytování
  hotelového typu, 3-4 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 6. Přijatí posluchači 1. LŠ budou vyrozuměni e-mailem do 2. 7. 2003.
   
 7. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
   
 8. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  http://www.csvts.cz/stp/
   
 9. pozvánka pro přijaté účastníky (ZIP 450.8 kB) - přijatí účastníci si mohou vytisknout jako doklad
   
 10. Doprava - popis cesty (ZIP 298.3 kB)

PROGRAM 1. LŠ
středa, 3. 9. 2003
15:00-19:30 Příjezd účastníků, ubytování
20:00Zahájení, představení účastníků, organizační pokyny
Večeře
21:00Diskuze na téma psychologie týmové práce

čtvrtek, 4. 9. 2003
7:30 Snídaně
8:30-13:00Blok přednášek a diskuse na témata
 
 • Teplovodní nebo teplovzdušné vytápění? (Doc. Kabele)
 • Akumulace tepla a proč? (Ing. Kabrhel)
 • Co se sluncem? (Ing. Vávra)
 • Může být inteligetní budova nízkoenergetická? (Ing. Reinberk)
 • Větrání - řízené větrání ano či ne? (Doc. Kabele)
 • Biomasa a alternativní zdroje. (Ing. Frolík)
 • Ohřev TUV v nízkoenergetických domech? (Doc. Kabele)
 • Energeticky účinné osvětlení v budovách (Ing. Neuwirthová, PhD., Ing. Tikavský)
13:00Oběd
14:00-18:00Workshop
18:00-19:30Odpočinek, sport
19:30Večeře
20:00Diskuze na téma "Tréma"

pátek, 5. 9. 2003
7:30 Snídaně
8:30Prezentace výsledků Workshopu
11:30Závěr a vyhodnocení letní školy
12:00Oběd

Individuální odjezd

Pár forografií o tom, jaká byla 1. letní škola katedry TZB