Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   20. Letní škola TZB aneb co v osnovách nebylo...  

20. Letní škola TZB aneb co v osnovách nebylo...

Termín: 07.09.2022 - 09.09.2022   12:00 - 13:00Pořádá:Společnost pro techniku
prostředí, z.s.,
Odborná sekce 04
Obytné prostředí a
Územní centrum Praha
a


Katedra TZB
FSv ČVUT v Praze


Generální partnerHlavní partneři akce


REHAU


Partneři akceVeletržní partner akceMediální partner akce
Resilientní systémy TZB pro budovy 21.století

Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 20. letní školu TZB, která je určena nejen posluchačům studijních programů "Budovy a prostředí" a "Inteligentní budovy", kteří budou ve školním roce 2022/2023 zpracovávat diplomovou práci, ale pro všechny studenty posledních ročníků magisterských a doktorských programů vyučovaných na českých a slovenských technických univerzitách se zájmem o problematiku TZB. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce v prostorách Penzionu Kamínek v Novohradských horách.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant LŠ TZB

Programový a organizační výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze, předseda STP
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov FAST VUT Brno, předseda ÚC Brno STP
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Katedra technických zariadeni budov, Stavebná fakulta TU Košice
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., docent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D., odborná asistentka Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze, předsedkyně OS 04 Obytné prostředí STP
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze, předseda UC Praha STP
Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D., odborná asistentka Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Ilona Koubková, Ph.D., odborná asistentka Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Ondřej Horák, doktorand Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
[PEDAGOG.120], doktorand Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Marek Mádr - STP
Iva Baťhová - STP

 • Termín
  7. 9. - 9. 9. 2022
   

 • 1.kolo přihlášek uzavřeno. V případě zájmu se můžete přilásit do 2. kola zasláním e-mailu nejpozději do 30. 6. 2022 do 23:59 na adresu kabele@fsv.cvut.cz s následujícími údaji:
  • Předmět e-mailu: 20.LS TZB
  • Vaše jméno
  • Fakulta, ročník,studijní program a zaměření
  • Váš e-mail
  • Telefon (nepovinný údaj)
  • Odpověď na otázku: Proč se chci zúčastnit této letní školy?


 • Místo konání
  Restaurace a penzion Kamínek, Byňov 64, 373 34 Nové Hrady

 • Účastnický poplatek
  • Student magisterského programu: 400 Kč vč. DPH
  • Student doktorského studia, asistent 800 Kč
  • Ostatní účastníci 4020 Kč
  Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, sborník, výukové materiály, pronájem prostoru a příspěvek na náklady na stravu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
  Úhrada poplatku hotově - na místě po příjezdu na LŠ

 • Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 • Ubytování, stravování
  Ubytování hotelového typu: pokoje o 2 - 4 lůžkách s vlastním příslušenstvím, plná penze bez nápojů
   
 • Program
  Zahájení: středa, 7. 9. 2022 ve 13:00
  Ukončení: pátek, 9. 9. 2022 ve 12:30

  Podrobný program 20. Letní školy TZB

   


 • Organizační zajištění

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí, z.s.
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/