Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   19. Letní škola TZB aneb co v osnovách nebylo...  

19. Letní škola TZB aneb co v osnovách nebylo...

Termín: 08.09.2021 - 10.09.2021   12:00 - 13:00Pořádá:Společnost pro techniku
prostředí, z.s.,
Odborná sekce 04
Obytné prostředí a
Územní centrum Praha
a


Katedra TZB
FSv ČVUT v Praze


Generální partnerHlavní partneři akce


REHAU
Partneři akce
Aktuálně 25.8. - Podrobný program zveřejněn
Veletržní partner akceMediální partner akce
TZB pro zdravé vnitřní prostředí v budovách s nízkou spotřebou energie

Dovolujeme si Vás pozvat na 19. letní školu TZB, která je určena nejen posluchačům studijních programů "Budovy a prostředí" a "Inteligentní budovy", kteří budou ve školním roce 2021/2022 zpracovávat diplomovou práci, ale pro všechny studenty magisterských a doktorských programů se zájmem o problematiku TZB. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce buď klasickou, prezenční formou v podhradí hradu Český Šternberk nebo v případně platnosti omezení s přihlédnutím k zajištění bezpečného průběhu, např. on-line.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant LŠ TZB

Programový a organizační výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov a prorektor pro zahraničí, FAST VUT Brno
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Katedra technických zariadeni budov, Stavebná fakulta TU Košice
[PEDAGOG.10], docent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze, předseda OS 04 Obytné prostředí STP
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., docent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D., odborná asistentka Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze, předsedkyně UC Praha STP
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Lucie Dobiášová, Ph. D., odborná asistentka Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Ondřej Horák, doktorand Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Marek Mádr - STP
Iva Baťhová - STP

 • Termín
  8. 9. - 10. 9. 2021
   

 • Výběrové řízení uzavřeno dne 20.6. 2021. Výsledky najdete ZDE

  Máte-li zájem o zařazení do seznamu dalších zájemců a náhradníků, přihlásit se můžete přes formulář


  V PŘÍPADĚ PREZENČNÍ FORMY KONÁNÍ LŠ :

 • Místo konání
  PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK s.r.o.,Český Šternberk 46, 257 27 Český Šternberk
  Doprava z Prahy - vlak s přestupem v Čerčanech, bus s přestupem ve Vlašimi (více na http://www.idos.cz), kolo, motorka, auto...

 • Účastnický poplatek
  • Student magisterského programu: 400 Kč vč. DPH
  • Student doktorského studia, asistent 800 Kč
  • Ostatní účastníci 4020 Kč
  Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, sborník, výukové materiály, pronájem prostoru a příspěvek na náklady na stravu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
  Úhrada poplatku hotově - na místě po příjezdu na LŠ

 • Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 • Ubytování, stravování
  Ubytování hotelového typu: pokoje o 2 - 4 lůžkách s vlastním příslušenstvím, plná penze bez nápojů
   
 • Program
  Podrobný program 19. Letní školy TZB
  Zahájení: středa, 8. 9. 2021 ve 13:00
  Ukončení: pátek, 10. 9. 2021 ve 14:00

  COVID-19: Pro Letní školu TZB platí pravidla pro „Pracovní skupinové akce“ a každý účastník musí splňovat libovolnou podmínku ze systému O-N-T. Současně prosíme, abyste přiměřeně respektovali pokyny Vaší univerzity resp. zaměstnavatele – pro ČVUT se řídíme aktuálním příkazem rektora, příkazem děkana, metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost a aktuálním metodickým pokynem tajemníka fakulty.
  Všichni účastníci se prokáží při příjezdu potvrzením 0-N-T v elektronické nebo tištěné podobě. Pro výjimečné případy bude k dispozici omezený počet samotestů, které si před vstupem do objektu provedete.


   
 • V případě jiné formy konání LŠ bude výše účastnického poplatku stanovena s ohledem na náklady na akci ve výši nepřesahující účastnický poplatek výše uvedený a podrobnosti konání LŠ budou uveřejněny zde. • Organizační zajištění

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí, z.s.
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/