Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   Technická středa katedry TZB dne 20.1.2021 ve 13h - webinář na téma Požární bezpečnost garáží - podceňovaná rizika  

Technická středa katedry TZB dne 20.1.2021 ve 13h - webinář na téma Požární bezpečnost garáží - podceňovaná rizika

Termín: 20.01.2021 - 20.01.2021   13:00 - 14:00

Požární bezpečnost garáží - podceňovaná rizika

Požáry garáží z posledních let poukazují na nová rizika, na které je nutné se z hlediska požárníbezpečnosti zaměřit. V současné době je snaha omezit používání fosilních paliv, proto iv automobilovém průmyslu dochází k velkým změnám, a začínají se čím dál více uplatňovat vozidla narůzná alternativní paliva. Vozidla na tyto alternativní paliva (např. CNG, LNG, LPG, vodík, různé hybridyči elektromobily) se při požáru chovají odlišně (různé teploty vzplanutí, různé oblasti hořlavosti, jsouskladování při různých tlacích). Také vývoj z posledních let poukazuje na skutečnost, že podíl plastů vevozech významně vzrostl. Tyto skutečnosti ovlivňují průběh požáru od iniciace, přes rychlost rozvojepožáru, až po hašení či vedení požárního zásahu. Jsou to výzvy, kterým budou čelit nebo již čelí garáže,a to nejen v ČR.

Přednáší: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.Ing. Pavla Pechová, Ph.D., působí na Katedře technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT vPraze. Zaměřuje se především na aktivní požární ochranu. Byla hlavní řešitelkou grantu, v rámci kterého byl získán patent a užitný vzor pro nový typ hasicí trysky.

Přednáška je dostupná na:
Youtube kanálu K125