Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   10.Letní škola TZB aneb co v osnovách nebylo...  

10.Letní škola TZB aneb co v osnovách nebylo...

Termín: 05.06.2012 - 07.09.2012   

Generální sponzor
SponzořiTZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Dovolujeme si Vás pozvat 10. letní školu TZB, pořádanou v podhradí hradu Český Šternberk. 10. letní škola TZB je určena především posluchačům studijních programů "Budovy a prostředí" a "Inteligentní budovy", kteří v budou ve školním roce 2012/2013 zpracovávat diplomovou práci na katedře TZB a doktorandy se zájmem o problematiku nejen nízkoenergetických systémů TZB. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant LŠ TZB

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno, proděkan FAST VUT Brno
doc.Ing.Danica Košičanová, PhD., vedoucí Katedry technických zariadeni budov, Stavebná fakulta TU Košice
doc.Ing.Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí Katedry technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., docent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing.Dana Vágnerová
Ing.Petr Mádr - STP


Na přípravě 10. LŠ TZB se dále lektorsky podílejí doktorandi a asistenti katedry TZB FSV ČVUT v Praze, Ústavu technických zařízení budov FAST VUT Brno, katedry TZB SvF STU Bratislava a katedry TZB SF TU Košice.

Ing. Lucie Dobiášová, Ph. D., doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Martin Kny, Ph.D., doktorand katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.77], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D., doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.104], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.86], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.99], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.103], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.89], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Eva Velísková, doktorandka ústavu TZB VUT Brno
Ing. Lenka Maurerová, doktorandka ústavu TZB VUT Brno

a odborní konzultanti Letní školy TZB

Ing.Magdalena Kadlecová, CSc., gestalt terapeutka
[PEDAGOG.10], Katedra technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing.Martin Skořepa,MBA, VCES
a další...


 1. Místo konání
  PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK s.r.o.,Český Šternberk 46, 257 27 Český Šternberk
  Doprava - popis cesty - Aktualizováno 30. 8. 2012
   
 2. Termín
  5. 9. - 7. 9. 2012
   
 3. Účastnický poplatek

  student magisterského programu300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

  Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
   
  Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 207 00 10,
   IČO 00499978,
   DIČ CZ00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    
  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 4. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 5. Ubytování
  hotelového typu, 2 - 3 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 6. Program 10. Letní školy TZB - AKTUALIZOVÁNO 29. 8. 2012
   

 7. Přihlašování
  Výběrové řízení uzavřeno dne 22. 6. 2012, výsledky najdete zde.
  Máte-li zájem o zařazení do seznamu dalších zájemců a náhradníků, zašlete prosím email na adresu kabele@fsv.cvut.cz

 8. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/