Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Místnost: A122
Telefon: 224 357 113
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
úterý 14:00 - 15:00 sudý týden
středa 16:30 - 17:30 lichý týden (26.4. zrušeny - konference Ostrava)

Cvičení: 

Informace o výuce

Pomůcky k předmětu TBA1 a TB2A:
Skripta - Energetické a ekologické systémy budov 1, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2005
Skripta - Energetické a ekologické systémy budov 2, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007
Internetový portál Tzb-info

Pomůcky k předmětu TZP:
Přednášky TZP

Podmínky zápočtu TB2A:
- na cvičení je možná pouze 1 absence
- jednotlivé úlohy odevzdávat na následující hodině
- konečný termín pro odevzdání všech úloh - 2.6.2017


Věda a výzkum

Téma disertační práce: Požárně bezpečnostní zařízení a inteligentní budovy
Poslední aktualizace: 23. 04. 2017