Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Místnost: A122
Telefon: 224 357 113
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
čtvrtek 13:00 - 14:00 konzultace probíhají osobně nebo přes MS Teams (dle epidemiologické situace), možnost domluvit i jiný termín

Cvičení: 

Informace o výuce

Pomůcky k předmětu PBZQ:
Přednášky PBZQ

Podmínky zápočtu PBZQ:
- na cvičení je možná pouze 1 absence (z části vyučované katedrou K125)
- jednotlivé úlohy odevzdávat do 14 dní od zadání úlohy

Věda a výzkum

Téma disertační práce: Požárně bezpečnostní zařízení a inteligentní budovy
Poslední aktualizace: 19. 09. 2021