Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Místnost: A122
Telefon: 224 357 113
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
středa 13:30 - 15:00 konec semestru (od 2.5.)

Konzultace na konci semestru a ve zkouškovém období
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
15. 05. 2018 16:00 - 19:00 TZP, TB2A, DISE
21. 05. 2018 15:30 - 17:00 TZP, TB2A, DISE
23. 05. 2018 13:30 - 16:00 TZP, TB2A
25. 05. 2018 10:00 - 11:00 TB2A
25. 05. 2018 12:30 - 14:00 POSLEDNÍ MOŽNOST KONZULTACE A ZÁPOČTU Z TB2A!!!

Cvičení: 

Informace o výuce

Pomůcky k předmětu TBA1 (TZ01) a TBA2 (TZ02, TZ2):
Skripta - Energetické a ekologické systémy budov 1, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2005
Skripta - Energetické a ekologické systémy budov 2, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007
Internetový portál Tzb-info

Pomůcky k předmětu PBZQ:
Přednášky PBZQ

Pomůcky k předmětu TZP:
Přednášky TZP (FSV)
Přednášky TZP (FEL)

Podmínky zápočtu TZ2:
- na cvičení jsou možné pouze 2 absence
- jednotlivé úlohy odevzdávat do 14 dní od zadané úlohy
- grafická forma odevzdané úlohy musí být na dobré technické úrovni
- všechny popisy výkresů musí být čitelné
- studenti chodí na cvičení připraveni, zjevná nepřipravenost znamená absenci
- při opakovaném zápisu musí student splnit všechny podmínky zápočtu (úlohy se neuznávají)
- konečný termín pro získání zápočtu - 25.5.2018.


Věda a výzkum

Téma disertační práce: Požárně bezpečnostní zařízení a inteligentní budovy
Poslední aktualizace: 23. 05. 2018