Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Místnost: A122
Telefon: 224 357 113
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 09:00 - 10:00 DISE, PRO, BP, SPB2
úterý 14:00 - 15:00 TB2, TZP (14.5. konzultace zrušeny, fakulta má středeční rozvrh)

Konzultace na konci semestru a ve zkouškovém období
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
17. 05. 2019 12:00 - 14:00  
20. 05. 2019 09:00 - 11:00  
31. 05. 2019 16:00 - 18:00 Poslední možnost získání zápočtu z TB2, TZP!!!


Informace o výuce

Pomůcky k předmětu TBA1 (TZ01) a TB2 (TBA2, TZ02, TZ2):
Skripta - Energetické a ekologické systémy budov 1, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2005
Skripta - Energetické a ekologické systémy budov 2, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007
Internetový portál Tzb-info

Podmínky zápočtu TB2:
- na cvičení jsou možné pouze 2 absence
- jednotlivé úlohy odevzdávat do 14 dní od zadané úlohy
- grafická forma odevzdané úlohy musí být na dobré technické úrovni
- všechny popisy výkresů musí být čitelné
- studenti chodí na cvičení připraveni, zjevná nepřipravenost znamená absenci
- při opakovaném zápisu musí student splnit všechny podmínky zápočtu (úlohy se neuznávají)
- dodržet konečný termín pro získání zápočtu

Pomůcky k předmětu PBZQ:
Přednášky PBZQ

Podmínky zápočtu PBZQ:
- na cvičení je možná pouze 1 absence
- jednotlivé úlohy odevzdávat do 14 dní od zadání úlohy

Pomůcky k předmětu TZP:
Přednášky TZP (FSV)
Přednášky TZP (FEL)

Podmínky zápočtu TZP:
- na cvičení je možná pouze 1 absence
- jednotlivé úlohy odevzdávat do 14 dní od zadání úlohy


Věda a výzkum

Téma disertační práce: Požárně bezpečnostní zařízení a inteligentní budovy
Poslední aktualizace: 20. 05. 2019