Výuka na katedře TZB

  ZIMNÍ SEMESTR   LETNÍ SEMESTR  

Bakalářské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Projekt 1
Design project 1
122PR01 Český
Projekt 1
Design project 1
124P01C Český
BIM pro pozemní stavby 1 124YBM1 Český
Bakalářská práce - C
Bachelor project
125BAPC Český
Bakalářská práce - Q
Bachelor project
125BAPQ Český
Bakalářská práce - R
Bachelor project
125BAPR Český
Bakalářská práce - A
Bachelor project
125BPA Český
Systémy TZB
Building services systems
125STZB Český
Technická zařízení budov E
Building services systems
125TBU Český
Technická zařízení budov Q 125TBUQ Český
Technická zařízení budov 2
Building services systems 2
125TB2 Český
Technické zařízení budov L
Building services systems L
125TZBL Český
Technická zařízení budov R 125TZBR Český
Technické zařízení budov 1
Building services systems 1
125TZ01 Český
Stavební elektrotechnika 125XSEL Český
Navrhování systémů TZB
Building services systems designing
125YNST Český
Počítačové navrhování a modelování systémů TZB
Computer aided design and modelling of building services systems
125YPMT Český
Bachelor project - D
Bachelor project
125BPRO Anglický
Buildings Services Systems
Buildings Services Systems
125BSE Anglický

Magisterské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Diplomový seminář Q 124DISE Český
Projekt Q
Project
124PRO Český
Specializovaný projekt 2 - na K124 (KPS)
Structural design project 2
124SPB2 Český
Diplomová práce
Diploma thesis
125DPIB Český
Diplomová práce
Diploma Thesis
125DPM Český
Energetický audit budov (+125EABU)
Energy audit
125EAB1, 125EABI Český
Ekologické systémy budov
Building Ecological Systems
125ESB Český
Laboratoře TZB
Laboratory of Building Services Systems
125LTZB Český
B - Modelování energetického chování budov
Building energy performance modelling
125MEBU Český
IB - Modelování energetického chování budov
Building energy performance modelling
125MEC Český
Požárně bezpečnostní zařízení 125PBZB Český
Projekt 1
Design project 1
125PIB1 Český
Specializovaný projekt 2
Specialized design project 2
125SPB2 Český
Technická zařízení za požáru 125TZP Český
Větrání a klimatizace budov 125VKB Český
Aplikovaná termomechanika
Applied Thermomechanics
125YATM Český
Odběrná plynová zařízení 125YOPZ Český
Obnovitelné zdroje energie
Renewable Energy Sources
125YOZE Český
Umělé osvětlení v budovách
Building artificial illumination
125YUOB Český
Zdravotně-technická a technologická zařízení budov
Building Ecological Systems
125ZTTB Český
Atelier architektonicko-konstrukční 129AAKA Český
Diplomová práce - obor A 129DPM Český
Design project 2
Design project 2
124DPR2 Anglický
Design project 2
Design project 2
125DPR2 Anglický
Diploma theses
Diplomová práce
125DPT Anglický
Theory of indoor environment
Teorie vnitřního prostředí
125TIE Anglický
Applied Thermomechanics 125YATH Anglický

Doktorské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Energetický audit
Energy audit
D25EAU Český
Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání
Renewable energy sources for heating and ventilation
D25ONZ Český
Teorie vnitřního prostředí budov
Indoor Environmental Quality
D25TPB Český
Modelování energetických systémů budov III
Building energy performance modelling III
D25TZ6 Český
Aplikovaná termomechanika
Applied Thermomechanics
125YATM Český