Katedra zajišťuje výuku předmětů technických zařízení budov v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Civil Engineering a Buildings and Environment.

Základní předměty jsou určené pro všechny studenty, pro zájemce o specializaci jsou určeny předměty vyučované v zaměření.

Účast na cvičeních jednotlivých předmětů je povinná, bližší požadavky stanovuje vyučující předmětu.

Podmínky zakončení předmětu stanovuje studijní a zkušební řád, podmínky udělení zápočtu a klasifikovaného zápočtu stanovují vyučující.

Schéma: Strukturované studium na fakultě stavební ČVUT v PrazePokud chcete dále prohloubit své znalosti ze základních předmětů a stát se specialisty v oboru TZB, pak jsou pro Vás připraveny 2 magisterské studijní programy

  • Budovy a prostředí
  • Inteligentní budovy (mezifakultní obor - fakulty stavební, elektrotechnické a strojní)

Na katedře je možné zpracovávat bakalářskou i magisterskou diplomovou práci a studovat doktorské studium.