125ZTTB - Zdravotně-technická a technologická zařízení budov

Rozsah: 4+0
Počet kreditů: 5
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B, X

Předmět je zaměřen na dvě části z oblasti technických zařízení budov, zdravotní techniku a technologická zařízení budov. Oblast zdravotní techniky se zabývá širším pojetí problematiky "Hospodaření s vodou v budovách" . Cílem je v souvislostech informovat studenty o veškerých možnostech hospodaření s vodou v budovách i mimo ně. Je zaměřen na kanalizační a vodovodní sítě a systémy, zpětné využití odpadních vod, využití energie z odpadních vod, čerpací techniky, odlučování tuků a ropných látek, zvyšování tlaku vody ve výškových budovách, vodovodní a kanalizační armatury, úspory vody apod.
Oblast technologický zařízení budov se zabývá problematikou saun a krbů, výtahové technologie, kuchyně pro společné stravování, tepelná čerpadla, bazénové technologie, plynové kotelny v obytných a občanských budovách.
V rámci předmětu jsou uskutečněny exkurze do vybraných objektů související s vyučovanou problematikou.

Závěrečné hodnocení zkoušky či zápočtu


Zveřejněný výsledek je výsledným hodnocením písemného testu a aktivity v semestru. Testy k nahlédnutí jsou k dipozici 5 dnů po konání písemného testu

Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...