125VKB - Větrání a klimatizace budov

Rozsah: 2+1
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Prohlubující předmět ze vzduchotechniky a klimatizace. Přednášky a cvičení se zaměřují na prohloubení stěžejních témat v oblasti větrání specifických provozů (garáže, kuchyně, aj.), i větrání historických staveb. Zaměřuje se dále na základy požárního větrání a principy řízení systémů vzduchotechniky.

Garant předmětu: doc. Ing. Karel Papež, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...