125TBA1 - Technická zařízení budov 1

Rozsah: 2+2
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: A

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.


Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...