125SYBU,125SYB - Systémy budov - část TZB

Rozsah: 4+0
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: A, B, X

Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Úzce koordinovaná výuka katedry 125 a 124, kdy v rámci po sobě následujících přednášek na téma daného typu objektu budou posluchači seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy. Přednášky budou dle možností doplněny exkurzemi a případovými studiemi existujících budov.

Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...