125PZ02 - Projekt - Z

Rozsah: 0+3
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: Z

Projekt určený pro studenty oboru "Inženýrství životního prostředí". Jeho náplň a rozsah je nutné stanovit individuálně po dohodě s vedoucím projektu na základě předmětů absolvovaných studentem, jeho znalostí a zájmem v oboru TZB. Student si připraví předem oblast jeho zájmu v oboru a orientační rozsah. Poté navštíví pedagogy katedry, kteří předmět v daném semestru vyučují a konzultuje navržené téma. Z hlediska náplně výuky v tomto oboru je nutné počítat s aktivnějším přístupem a samostudiem ze strany studenta pro doplnění znalostí potřebných ke zpracovaní projektu.

vedoucí projektu :
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Dan Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
Ing. Roman Musil, Ph.D.