125MEBU - B - Modelování energetického chování budov

Rozsah: 1+2
Počet kreditů: 3
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Výklad na přednášce + práce v učebně
Úvod do problému, energie a budova, teoretické základy modelování energetického chování budov – aplikovaná termodynamika, solární procesy, psychrometrie, teorie vnitřního prostředí. Principy modelování energetického chování budov. Přehled simulačních metod a nástrojů. Práce v programu DesignBuilder -klimadata, materiály a konstrukce,optické vlastnosti zasklení, zátěžové profily. Praktická cvičení v modelování energetického chování budov.

Introduction into "building and energy" problem, theoretical background of building energy perfpormance modelling - aplied thermodynamics, solar processes, psychrometry, theory of indoor environment. Overview of modelling methods and tools.Introduction into DesignBuilder- method, climate data, materials, constructions, optical properties, load profiles. Case studies. Practical training in building energy performance modelling.

Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...