125ESB - Ekologické systémy budov

Rozsah: 2+0
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: X

Předmět je zaměřen na oblast zdravotní techniky a zabývá se širším pojetí problematiky "Hospodaření s vodou v budovách". Cílem je v souvislostech informovat studenty o veškerých možnostech hospodaření s vodou v budovách i mimo ně. Je zaměřen na kanalizační a vodovodní sítě a systémy, zpětné využití odpadních vod, využití energie z odpadních vod, čerpací techniky, odlučování tuků a ropných látek, zvyšování tlaku vody ve výškových budovách, vodovodní a kanalizační armatury, úspory vody apod.

V rámci předmětu jsou uskutečněny exkurze do vybraných objektů související s vyučovanou problematikou.

Přednášky k předmětu naleznete pod předmětem 125TZZB v části zdravotně technických zařízení staveb.


zobrazit podrobnosti předmětu...