125EIBB - Elektrotechnika a inteligentní budovy (Inteligentní budovy a Smart Cities)

Rozsah: 2+0
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: X

Poznámka: Anotace a rozpis přednášek a pokynů pro udělení klasifikovaného zápočtu (stejné jako u zkoušky pro obor BaP) jsou uvedeny v pokynech u předmětu 125EBU. Podklady ke klasifikovanému zápočtu naleznete v rozpisu přednášek 125 EBU

Garant předmětu: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...