124YBM1 - BIM pro pozemní stavby 1

Rozsah: 1+3
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: C, B
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: C, B

BIM - anotace a harmonogram výuky viz web K124

Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...