Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Místnost: A121
Telefon: 224 357 112
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 15:30 - 17:00 pouze konzultace bakalářských a diplomových prací
úterý 14:00 - 15:00  
čtvrtek 10:30 - 11:30 13.4. jsem mimo fakultu, konzultace v příštím týdnu budou dle potřeby delší.

Přednášky: Informace o výuce
Konzultace po vzájemné dohodě možné, ale v omezené formě.
Hodně úspěchů v letním semestru

Ilona Koubková
Poslední aktualizace: 12. 04. 2017